Đào tạo nhân lực trình độ cao cho công nghệ mũi nhọn

On the training highly qualified human resources for the advanced technology PGS TS NGUYỄN ĐỨC KHIỂN Nguyên Giám đốc Sở KHCNMT Hà Nội  Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII lần này thể hiện một tâm nhìn xa, một khát vọng lớn của đảng, của dân tộc ta là đưa nước ta trở […]