Chế tạo vật liệu in 3D nền nhựa cốt hạt kim loại ABS-Ni bằng phương pháp nghiền và ép đùn cơ học

Chế tạo vật liệu in 3D nền nhựa cốt hạt kim loại ABS-Ni bằng phương pháp nghiền và ép đùn cơ học

Trong nghiên cứu này, vật liệu compozit nền nhựa cốt hạt kim loại Acrylonitrile Butadiene Styrene-Nickel (ABSNi) được tổng hợp bằng phương pháp nghiên cơ học từ các vật liệu ban đầu là hạt nhự ABS và bột kim loại Ni với hàm lượng Ni lần lượt là 10 và 20 % k.l…