Ngành công nghiệp thép Việt Nam 9 tháng đầu năm 2019

Ngành công nghiệp thép Việt Nam 9 tháng đầu năm 2019

Vietnam steel industry in the first 9 months 2019  TS NGUYỄN VĂN SƯA 1. TÌNH HÌNH KINH TẾ VĨ MÔ Trong bối cảnh kinh tế thế giới tăng chậm lại, kinh tế Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2019 vẫn là một điểm sáng và đã đạt được thành tích khá ấn tượng. Tăng […]