Ngành công nghiệp thép Việt Nam 4 tháng đầu năm 2019

Ngành công nghiệp thép Việt Nam 4 tháng đầu năm 2019

Vietnam steel industry in the first 4 months of 2019  TS NGUYỄN VĂN SƯA 1. TÌNH HÌNH KINH TẾ VĨ MÔ Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng kinh tế Việt Nam đã đạt được nhiều thành tích. Trong đó: – Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 4/2019 tăng […]