Hội nghị tổng kết công tác năm 2011 và triển khai công tác năm 2012 của Hiệp hội Thép Việt Nam

The annual staff meeting of the VSA Phùng Viết Ngư     Ngày 22 tháng 2 năm 2012 Hiệp hội Thép Việt Nam đã tiến hành hội nghị tổng kết công tác năm 2011 và triển khai công tác năm 2012 tại Hội trường Tổng công ty Thép Việt Nam – số 91 Láng Hạ, Hà […]

Số 36 tháng 6/2011

TRONG SỐ NÀY Sự kiện PV: Đại  hội Hiệp  hội Thép Việt Nam  nhiệm  kỳ  III  (năm 2011 – 2015) thành công rực rỡ Hiệp hội Thép Việt Nam: Báo  cáo  hoạt  động  nhiệm  kỳ  II (2005  –  2010)  và phương hướng hoạt động nhiệm  kỳ  III (2011 – 2015) của Hiệp hội Thép Việt […]

Số 35 tháng 4/2011

TRONG SỐ NÀY Sự kiện PV: Lễ  kỷ niệm  45 năm ngày  thành  lập Hội  và hội  thảo khoa học Tư vấn Phùng Viết Ngư: Hội thảo tư vấn phát triển công nghiệp titan Việt Nam Phùng Viết Ngư: Tổng quan, tình hình công nghiệp titan thế giới và Việt Nam định hướng phát triển […]

Số 34 tháng 2/2011

TRONG SỐ NÀY Sự kiện Hội KHKT Đúc-Luyện  kim Việt Nam-Kết  quả hoạt  động năm 2010 và hướng hoạt động năm 2011 Đại hội thi đua yêu nước Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ II (2005-2010) Đặng Lê Toàn: Kỷ niệm 15 năm ngày  thành  lập Hội Khoa học Công nghệ Nhiệt luyện Việt […]