Số 03 tháng 12/2005

Số 03 tháng 12/2005

TRONG SỐ NÀY Đúc 1    Hideo Nakae: Sự hình thành graphít cầu và sự chuyển biến sang dạng graphít giun 2    Panya Buahombura, Piya Kaewnopparat, Mawin Supradist Na Ayudhaya, Suvanchai Pongsukitwat and Takateru Umeda: Mô phỏng số quá trình đông đặc và truyền nhiệt tấm nhôm đúc bằng phương pháp đúc liên tục dùng bánh/đai […]

Số 02 tháng 10/2005

Số 02 tháng 10/2005

TRONG SỐ NÀY Sự kiện 2    – Đại hội thi đua yêu nước Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam 2000-2005 – Hiệp hội thép Việt Nam 3    Hội khoa học kỹ thuật Đúc-Luyện kim Việt Nam vững bước tiến lên 4    Chào mừng các nhà khoa học thế giới đến dự […]

Số 01 tháng 8/2005

Số 01 tháng 8/2005

Được sự nhất trí của Ban Tư tưởng Văn hoá Trung ương Đảng, Bộ Văn hoá Thông tin đã cấp giấy phép hoạt động số 67/GP BVHTT ngày 3 tháng 6 năm 2005 cho Tạp chí “Khoa học công nghệ kim loại” của Hội KHKT Đúc – Luyện kim Việt Nam.