85

Nghiên cứu các phương pháp để cải thiện độ bền va đập của thép 40XA

Mục đích của nghiên cứu này là xác định ảnh hưởng của các chế độ nhiệt luyện khác nhau đến cơ tính của thép 40XA, đồng thời có thử nghiệm chế độ nhiệt luyện với tôi hai lần để nâng cao độ dai va đập, khắc phục hiện tượng giòn ram trong thép 40XA dùng cho sản xuất.

Continue reading Nghiên cứu các phương pháp để cải thiện độ bền va đập của thép 40XA

Ảnh hưởng của công suất phún xạ đến sự hình thành màng cacbon giống kim cương phủ trên nền AISI 316L bằng phương pháp phún xạ magnetron

Trong nội dung bài báo này, sự ảnh hưởng của công suất phún xạ tới đặc điểm cấu trúc màng DLC sẽ được thảo luận bên cạnh các đặc trưng khác như: ứng suất dư, tốc độ lắng đọng và hình thái bề mặt.

Continue reading Ảnh hưởng của công suất phún xạ đến sự hình thành màng cacbon giống kim cương phủ trên nền AISI 316L bằng phương pháp phún xạ magnetron

84

Độ thông khí của vỏ gốm trong đúc mẫu chảy dùng chân không

Bài báo này tập trung nghiên cứu ảnh hưởng của mô-đun nước thủy tinh và tỉ lệ bột chịu lửa/chất dính đến chất lượng vật đúc trong công nghệ đúc mẫu chảy cải tiến…

Continue reading Độ thông khí của vỏ gốm trong đúc mẫu chảy dùng chân không

84

Nghiên cứu thử nghiệm nâng cao hàm lượng TiO2 từ ilmenit nâng cấp bằng phương pháp mới – phương pháp kiềm nóng chảy

Trong bài báo này, ilmenit nâng cấp được nghiên cứu thăm dò để nâng cao hàm lượng TiO2 theo phương pháp mới – phương pháp kiềm nóng chảy…

Continue reading Nghiên cứu thử nghiệm nâng cao hàm lượng TiO2 từ ilmenit nâng cấp bằng phương pháp mới – phương pháp kiềm nóng chảy

84

Nghiên cứu chế tạo ống nano cacbon trên cơ sở sử dụng màng oxit nhôm anot hóa

Đây là phương pháp tương đối đơn giản, không đòi hỏi trang thiết bị phức tạp, tạo ra các ống nano cacbon có độ đồng đều khá tốt, ngoài ra có thể kiểm soát chiều dài và đường kính ống tùy thuộc cấu trúc xốp của lớp màng oxit tạo bằng phương pháp anot hóa…

Continue reading Nghiên cứu chế tạo ống nano cacbon trên cơ sở sử dụng màng oxit nhôm anot hóa

84

Nghiên cứu sử dụng thủy tinh lỏng mođun cao thay thế keo silica làm chất dính đúc mẫu chảy sử dụng cho làng nghề

Mục đích của bài báo là áp dụng các kết quả đã có trước đây về nâng cao mođun thủy tinh lỏng bằng keo silica để làm chất dính trong công nghệ đúc mẫu chảy các sản phẩm mý nghệ nhằm giảm chi phí cho sản xuất…

Continue reading Nghiên cứu sử dụng thủy tinh lỏng mođun cao thay thế keo silica làm chất dính đúc mẫu chảy sử dụng cho làng nghề

84

Bulk amorphous Ti-based alloy produced by spark plasma sintering

In this work, the mechanically alloyed Ti50Cu32Ni15Sn3 amorphous powders were con- solidated by SPS technique. Microstructure, micro-hardness and sintering behavior of bulk samples were investigated…

Continue reading Bulk amorphous Ti-based alloy produced by spark plasma sintering

83

Quá trình kết tinh của bột vô định hình Al-Ni-La

Trong công trình này, chúng tôi sử dụng phép phân tích nhiệt với tốc độ nung thay đổi từ 10 đến 40 K/phút để nghiên cứu quá trình kết tinh của bột vô định hình Al87Ni8La5 chế tạo bằng phương pháp phun bột.

Continue reading Quá trình kết tinh của bột vô định hình Al-Ni-La

83

Ảnh hưởng của thoái hóa nhiệt đến tuổi thọ của dung dịch tôi polyvinyl pyrrolidone trong nước

Trong nghiên cứu này, ảnh hưởng của nhiệt độ tới tuổi thọ của dung dịch polyme PVP được đánh giá dựa trên phân tích đường nguội, độ nhớt động lực học, khối lượng phân tử.

Continue reading Ảnh hưởng của thoái hóa nhiệt đến tuổi thọ của dung dịch tôi polyvinyl pyrrolidone trong nước

82

Mô hình nhiệt, mô phỏng và thực nghiệm xác định miền thông số công nghệ trong hàn ma sát khuấy hợp kim nhôm

Kết quả mô phỏng cho thấy nhiệt độ được phân bố không đối xứng dọc theo đường hàn và nhiệt độ tối đa dọc theo đường hàn tăng với sự gia tăng tốc độ quay. Ngoài ra kết quả nhiệt độ ở vùng tiến lớn hơn vùng lùi.

Continue reading Mô hình nhiệt, mô phỏng và thực nghiệm xác định miền thông số công nghệ trong hàn ma sát khuấy hợp kim nhôm