Cấu trúc vi mô và tính chất siêu đàn hồi của vật liệu Nitinol xốp tổng hợp bằng phương pháp phản ứng SHS

Bài báo trình bày một số kết quả nghiên cứu tổng hợp vật liệu siêu đàn hồi nitinol xốp bằng phương pháp phản ứng SHS và tính chất siêu đàn hồi của hệ vật liệu này…

Ảnh hưởng của hàm lượng C/Ag trong sơn Epoxy tới độ hấp thụ RADAR và độ bền bám dính của vật liệu hấp thụ với nền thép

Trong nghiên cứu này, các hạt hấp thụ trên cơ sở Al2O3 cài sợi Ag nano tính thể được phủ lên một tấm thép có kích thước (20÷30 cm) bằng keo epoxy…

Nấu luyện, tinh luyện và xử lý nhiệt thép OXHMΦA chế tạo sản phẩm dạng ống có độ bền cao

Bài báo trình bày quá trình nấu và tinh luyện thép Cr -Ni-Mo-V bằng công nghệ tình luyện điện xỉ. Điện cực tan được nấu luyện trong lò trung tần với nguyên liệu đầu vào là thép phế S09.

Xác định trường ẩm và thông số nhiệt lý của khuôn cát tươi

Bài báo đã tiến hành xác định trường ẩm trong khuôn cát tươi hộ tấm phẳng bằng thực nghiệm với hệ thống ghi tín hiệu số ghép nối mảy tính với tần số ghi là 60Hz. Kết quả được biểu diễn dưới dạng hàm đa thức quan hệ giữa vị trí các mặt biên cõa […]

Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng Cr đến tổ chức và tính chất của thép Mn cao

Bài báo cho thấy hàm lượng Cr ảnh hưởng đến độ hạt và độ cứng của thép Mn cao. ảnh tổ chức cho thấy khi tăng hàm lượng Cr kích thước hạt pha nền nhỏ hơn; xuất hiện Carbide phân tán trong nền và do đó độ cứng tăng lên…

Tối ưu hóa hàm lượng Mo, Ti và ảnh hưởng của chúng đến độ cứng, độ chịu mài mòn của hợp kim nha khoa Ni-Cr-Mo-Ti

Hợp kim nha khoa niken-crôm thường có khoảng (4+14)% Mo, (2+6)% Ti. Với hàm lượng đáng kể của Mo và Ti sẽ hình thành hợp chất liên kim trong các hợp kim này khi hợp kim hóa và tạo thành pha gama thử cấp tăng bền, tăng cứng.