Ảnh hưởng của sáp polyethylene tới tính chất của mẫu sáp dùng trong công nghệ đúc mẫu chảy

Ảnh hưởng của sáp polyethylene tới tính chất của mẫu sáp dùng trong công nghệ đúc mẫu chảy

Nghiên cứu này đã sử  dụng  sáp tổng hợp polyethylene (PE) để cải thiện cơ tính cũng  như độ co ngót  cho hỗn hợp sáp chế tạo mẫu chảy  đang được sử  dụng  phổ biến trong nước…

Khảo sát ảnh  hưởng của một  số thông số công nghệ đến đặc tính lớp thấm nitơ plasma thép SKD61 trên  thiết bị NITRION

Khảo sát ảnh  hưởng của một  số thông số công nghệ đến đặc tính lớp thấm nitơ plasma thép SKD61 trên  thiết bị NITRION

Bài báo này đề cập ảnh hưởng của 4 thông  số vừa nêu lên chiều dày lớp trắng và chiều sâu lớp thấm khi thấm thép SKD61…

Ảnh hưởng của lớp phosphat hóa trung gian đến tổ chức và độ cứng của lóp thấm nitơ trên thép SKD 61 làm khuôn đùn ép nhôm

Ảnh hưởng của lớp trung gian phosphat hóa trước thấm nitơ tới tổ chức tế vi và độ cứng của lớp thấm nitơ trên thép SKD61 được nghiên cứu…

Chế tạo hợp kim kẽm nhôm (Zn15Al0.5Mg) dùng cho sản xuất bạc lót

Chế tạo hợp kim kẽm nhôm (Zn15Al0.5Mg) dùng cho sản xuất bạc lót

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố công nghệ như nhiệt độ và thời gian nấu luyện tới thành phần của hợp kim kẽm nhôm (Zn15Al0.5Mg). Kết quả nghiên cứu cho thấy nhiệt độ nấu luyện càng cao thì các kim loại càng bị cháy hao càng lớn, […]