Nghiên cứu hoàn thiện quá trình chuyển hóa tinh quặng sunfua đồng bằng phương pháp oxyclorua hóa

Nghiên cứu hoàn thiện quá trình chuyển hóa tinh quặng sunfua đồng bằng phương pháp oxyclorua hóa

Đã tiến hành chuyển hóa quặng đồng sunfua ở dạng khó hòa tan thành dạng oxyclorua dễ hòa tan trong dung dịch axit loãng ở điều kiện nhiệt độ và áp suất thông thường để thu được sản phẩm là dung dịch sunfat đồng phục vụ cho các khâu thủy luyện tiếp theo.

Hiệu quả của việc sử dụng quặng cầu viên cho sản xuất gang lò cao ở Việt Nam

Hiệu quả của việc sử dụng quặng cầu viên cho sản xuất gang lò cao ở Việt Nam

The effect of using spherical iron ore pellets for production of cast iron in Vietnam blast furnace TS NGHIÊM GIA Hội KHKT Đúc-Luyện kim Việt Nam Email: nghiemgia53@gmail.com Số liệu về quặng sắt các tỉnh miền núi phía Bắc cho thấy trữ lượng quặng sắt manhetit các tỉnh Yên Bái, Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Giang…khá […]

Ảnh hưởng của nhiệt độ chuyển pha và quá trình nguội nhanh đến sự thay đổi độ bền của thép cacbon thấp có tổ chức ferit

Ảnh hưởng của nhiệt độ chuyển pha và quá trình nguội nhanh đến sự thay đổi độ bền của thép cacbon thấp có tổ chức ferit

Effect of transformation temperature and accelerated cooling on development of strength in plain carbon steel with ferritic structure  A. LANJEWAR, PRANAV TRIPATHI, D. SATISH KUMAR, M. SINGHAI, P. K. PATRA  ABSTRACT The influence of accelerated cooling and coiling temperature is studied in a microalloyed steel grade in order to investigate the strengthening owing to phase […]

Nghiên cứu acatamit trực tiếp tinh quặng đồng sunfua

Nghiên cứu acatamit trực tiếp tinh quặng đồng sunfua

A study on direct acatamite process of copper sulfide ore  NGÔ HUY KHOA*, PHẠM ĐỨC THẮNG, NGUYỄN TRUNG KIÊN, ĐỖ NGUYỄN HUY TUẤN Viện Khoa học vật liệu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ VN Email: khoanh@ims.vast.ac.vn  TÓM TẮT Quá trình acatamit từ tinh quặng sunfua đồng được mô tả trong bài báo […]

Nghiên cứu công nghệ đúc các mắt gió và mắt cửa xỉ của lò cao 550 m3

Nghiên cứu công nghệ đúc các mắt gió và mắt cửa xỉ của lò cao 550 m3

Mục đích của nghiên cứu này là bằng nguyên, vật liệu và các thiết bị sẵn có trong nước, nghiên cứu phương pháp chế tạo bộ nhỏ mắt gió và bộ nhỏ cửa xỉ của lò cao 550 m3 theo thiết kế mới của Trung Quốc, tiến tới giảm sự phụ thuộc vào việc nhập khẩu […]