Danh sách Ban chấp hành Hội KHKT Đúc – Luyện kim Việt Nam khóa VII (nhiệm kỳ 2018-2023)

(Kèm theo Quyết định 490/QĐ-LHHVN ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Đoàn Chủ tịch HĐTƯ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam)

TT

Họ và tên Chức vụ/ Đơn vị công tác

Chức danh trong Hội

01 TS Đào Duy Anh Viện KHCN Mỏ-Luyện kim Ủy viên Ban Thưởng vụ
02 PGS TS Đào Hồng Bách Viện KH&KT Vật liệu, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Phó Chủ tịch, ủy viên Ban Thường vụ
03 Lê Văn Cam Công ty CP Thép VICASA – VNSTEEL Ủy viên Ban Chấp hành
04 Phạm Chí Cường Hội KHKT Đúc-Luyện kim Việt Nam Chủ tịch, ủy viên Ban Thường vụ
05 PGS TS Lê Thị Chiều Viện KH&KT Vật liệu, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Ủy viên Ban Chấp hành
06 Hoàng Ngọc Diệp Công ty Gang – thép Thái Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ
07 TS Nguyễn Quang Dũng Viện Luyện kim Đen – Tống Công ty Thép Việt Nam Ủy viên Ban Chấp hành
os Hồ Nghĩa Dũng Hiệp hội Thép Việt Nam Ủy viên Ban Chấp Hành
09 Trầm Tuấn Dương Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát Ủy viên Ban Chấp hành
10 KS Lại Văn Đàm Công ty CK Xây dựng Đông Anh Ủy viên Ban Chấp hành
11 TS Nguyễn Văn Đoàn Văn phòng phía Nam, Bộ Công-Thương Ủy viên Ban Chấp hành
12 TS Nguyễn Văn Hải Viện ĐT Nâng cao Ủy viên Ban Thường vụ
13 Nguyễn Phùng Hiền Công ty CP Thép Thủ Đức – VNSTEEL Ủy viên Ban Chấp hành
14 KS Tăng Hồng Công ty TNHH Cơ khí Đúc Sông Hậu Ủy viên Ban Chấp hành
15 Phạm Mạnh Hùng Nhà máy luyện Gang Thái Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành
16 KS Phạm Bá Kiêm Viện KHCN Mỏ – Luyện kim Ủy viên Ban Chấp hành
17 ThS Chu Đức Khải Hội Đúc-Luyện kim Hà Nội Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký, ủy viên Ban Thường vụ
18 PGS TS Phạm Mai Khánh Viện KH&KT Vật liệu, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Ủy viên Ban Chấp hành
19 Nguyễn Trọng Khôi Tổng Công ty Thép Việt Nam – CTCP Phó Chủ tịch, ủy viên Ban Thường vụ
20 TS Lưu Trung Mạnh Carbon Group VN Ủy viên Ban Chấp hành
21 GS TS Đinh Quảng Năng Viện KH&KT Vật liệu, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Ủy viên Ban Chấp hành
22 GS TS Đỗ Minh Nghiệp Viện KH&KT Vật liệu, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Ủy viên Ban Thường vụ
23 Nguyễn Trung Nguyên Hội Công ty Khoáng sản Việt Nam Ủy viên Ban Chấp hành
24 PGS TS Đào Minh Ngừng Viện KH&KT Vật liệu, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Ủy viên Ban Thường vụ
25 PGS TS Tô Duy Phương Hội Đúc-Luyện kim Hà Nội Ủy viên Ban Chấp hành
26 Đào Châu Sơn Hiệp hội Thép Việt Nam Ủy viên Ban Chấp hành
27 TS Nguyễn Văn Sưa Hiệp hội Thép Việt Nam Ủy viên Ban Chấp hành
28 Đinh Văn Tâm Tổng Công ty Thép Việt Nam – CTCP Ủy viên Ban Chấp hành
29 Nguyễn Văn Tấn Tồng Công ty Thép DANA-UC Ủy viên Ban Chấp hành
30 Hồ Nghĩa Tín Công ty Thép ĐAMA – Ý Ủy viên Ban Chấp hành
31 Trịnh Văn Tuệ Công ty Khoáng sản Việt Nam Ủy viên Ban Thường vụ
32 PGS TS Nguyễn Văn Tư Viện KH&KT Vật liệu, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Ủy viên Ban Thường vụ
33 GS TSKH Nguyễn Văn Thái Viện KH&KT Vật liệu, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Ủy viên Ban Chấp hành
34 Phạm Hùng Thái Công ty Diesel Sông Công Ủy viên Ban Chấp hành
35 Đỗ Duy Thái Công ty Thép Pomina Ủy viên Ban Chấp hành
36 GS TS Trương Ngọc Thận Viện KH&KT Vật liệu, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Ủy viên Ban Chấp hành
37 TS Trần Viết Thường Trường Cao đẳng CKLK Thái Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành