World stainless steel production in 2018

HIỆP HỘI THÉP VIỆT NAM

Theo Diễn đàn thép không gỉ quốc tế (International Stainless Steel Forum – ISSF), sản lượng thép không gỉ của thế giới năm 2018 đạt

50,7 triệu tấn, tăng 5,5 % so với năm 2017. Như vậy, nếu tính từ năm 1950 khi mà sản lượng thép không gỉ của cả thế giới đạt 1 triệu tấn thì tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm là 5,84 %/năm (hình 1).

Hình 1. Sản lượng thép không gỉ thế giới từ 1950 đến 2018

Sản lượng thép không gỉ của các nước và khu vực các năm 2017 và 2018 được thống kê trong bảng 1.

Bảng 1. Sản lượng thép không gỉ năm 2017 và 2018
Đơn vị tính: 1000  tấn

Tên nước 2017 2018
EU 7.377 7.385
Bỉ/Áo 1.698 1.754
Phần Lan 2.285 2.322
Pháp 293 310
Đức 436 433
Italia 1.469 1.484
Tây Ban Nha 1.003 969
Các nước EU khác 156 151
Châu Mỹ 2.754 2.808
Mỹ 2.754 2.808
Châu Á 33.804 34.901
Nhật Bản 3.168 3.283
Hàn Quốc 2.383
Đài Loan 1.172 1.376
Trung Quốc 25.774 26.706
Ấn Độ 3.486 3.740
Các nước khác 4.146 5.635
Toàn thế giới 48.081 50.729

Như vậy, năm 2018 sản lượng thép không gỉ chủ yếu tập trung ở Châu Á, chiếm hơn 70 % tổng sản lượng thép không gỉ của thế giới. Tiếp theo là Liên minh Châu Âu: 14,6 %. Đứng thứ ba là Châu Mỹ: 5,5 % và các nước còn lại chiếm 11,1 % (hình 2). Nổi bật là Trung Quốc, năm 2018 sản xuất được  26,71  triệu  tấn,  chiếm  52,6  %  tổng  sản lượng thép không gỉ của thế giới.

Hình 2. Tỷ lệ sản lượng thép không gỉ thế giới năm 2018 theo khu vực

Do chỉ có một số ít nước có thể sản xuất được thép không gỉ nên hàng năm có một số lượng lớn thép không gỉ được thương mại trên toàn cầu. Năm 2018 có tới 20,7 triệu tấn được xuất khẩu. Mặt hàng được xuất khẩu nhiều nhất là thép không gỉ lá cuộn cán nguội, chiếm 45,0 %. Thứ hai là thép tấm cuộn cán nóng: 29,8 %. Tiếp theo là thép cây và dây cuộn cán nóng (7,1 %), thép cây và dây cuộn cán nguội (6,9 %), thép tấm cán nóng (5,8 %). Cuối cùng là bán thành phẩm dài (3,1 %) và bán thành phẩm dẹt (2,3 %) (hình 3).

Hình 3. Tỷ lệ các mặt hàng thép không gỉ xuất khẩu

Do có nhiều ưu điểm (không gỉ, bền, tính thẩm mỹ cao,…) nên thép không gỉ được sử dụng rất rộng rãi trong nhiều lĩnh vực: sản xuất đồ gia dụng, trong ngành cơ khí, xây dựng, các thiết bị giao thông vận tải,… Tỷ lệ sử dụng thép không gỉ trong các ngành năm 2018 được thống kê trong bảng 2.

Bảng 2. Tỷ lệ sử dụng thép không gỉ trong các ngành

TT Tên ngành Tỷ lệ, %
1 Sản phẩm kim loại 37,6
2 Cơ khí chế tạo 28,8
3 Xây dựng 12,3
4 Ô tô, xe máy 8,9
5 Chế tạo máy điện 7,6
6 Các thiết bị giao thông khác 4,9
Tổng 100

Tiêu thụ thép không gỉ theo đầu người trong năm 2018 cao nhất là Đài Loan: 42 kg. Tiếp theo là Ý: 31 kg, Hàn Quốc: 30 kg, Đức: 18 kg, Nhật Bản: 16 kg, Trung Quốc: 15 kg,   Việt Nam: 8 kg (hình 4).

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

five + twenty =