World direct reduced iron production in 2017

 TS NGUYỄN VĂN SƯA

Theo World Direct Reduction Statistics, sản lượng sắt hoàn nguyên trực tiếp (DRI) thế giới năm 2017 đạt 87,1 triệu tấn; tăng 19,7 % so với năm 2016.

Sản lượng DRI (bao gồm sắt xốp nguội – CDRI, sắt đóng bánh nóng – HBI và sắt xốp nóng – HDRI) của thế giới theo năm được trình bày trên hình 1.

Hình 1. Sản lượng DRI thế giới theo năm (triệu tấn)

Hình 1. Sản lượng DRI thế giới theo năm (triệu tấn)

Sắt hoàn nguyên trực tiếp năm 2017 được sản xuất nhiều nhất ở khu vực Trung Đông (40,53 triệu tấn). Thứ hai là Châu Á (22,91 triệu tấn); thứ ba là Mỹ La tinh (10,51 triệu tấn); tiếp theo là CIS và Đông Âu (6,99 triệu tấn); Bắc Mỹ (4,6 triệu tấn); Châu Phi (0,93 triệu tấn) và cuối cùng là Tây Âu (0,63 triệu tấn), xem hình 2.

Hình 2. Sản lượng sắt xốp năm 2017 theo khu vực (triệu tấn)

Hình 2. Sản lượng sắt xốp năm 2017 theo khu vực (triệu tấn)

Nước sản xuất nhiều sắt xốp nhất là Ấn Độ, sản lượng năm 2017 đạt 22,34 triệu tấn. Thứ hai là Iran: 20,55 triệu tấn. Tiếp theo là Nga: 6,99 triệu tấn. Mười nước sản xuất nhiều sắt xôp nhất trong năm 2017 được trình bày trên hình 3.

Hình 3. Mười nước sản xuất nhiều sắt xốp

Hình 3. Mười nước sản xuất nhiều sắt xốp

Sắt hoàn nguyên trực tiếp được sản xuất theo các công nghệ MIDREX, HYL, Lò quay dùng than. Tỷ trọng của các công nghệ trong năm 2017 như sau (hình 4):

– MIDREX:                           64,8 %

– HYL:                                 16,9 %

– Các công nghệ khí khác:   0,7 %

– Lò quay dùng than:           17,6 %

Thương mại DRI năm 2017 đạt 16,13 triệu tấn; chỉ sau năm 2007 (17,06 triệu tấn).

Hình 4. Sản lượng DRI năm 2017 theo công nghệ

Hình 4. Sản lượng DRI năm 2017 theo công nghệ

Về xuất khẩu: Nước xuất khẩu nhiều nhất là Nga với 3,3 triệu tấn. Tiếp theo là Trimiđa & Tobago. Thứ ba là Venezuela: 1,2 triệu tấn HBI. Hoa Kỳ là nước xuất khẩu DRI thứ tư trên thế giới.

Về nhập khẩu: Hoa Kỳ, Italia và Thổ Nhĩ Kỳ là những nước nhập khẩu nhiều sắt hoàn nguyên trực tiếp. Ba nước này nhập khẩu tới 40 % tổng thương mại quốc tế về DRI.

Bảng 1. Các lô hàng DRI hàng năm

Bảng 1. Các lô hàng DRI hàng năm

Bảng 2. Phương thức vận chuyển DRI

Bảng 2. Phương thức vận chuyển DRI

Thương mại sắt hoàn nguyên trực tiếp gồm HBI (sắt đóng bánh nóng) và CDRI (sắt hoàn nguyên trực tiếp nguội) với số lượng được thống kê trong bảng 1.

Vận chuyển sắt hoàn nguyên trực tiếp trong thương mại quốc tế chủ yếu được thực hiện bằng đường thủy và đường bộ (xem bảng 2).

Các nhà máy DRI mới được xây dựng

Sản lượng sắt hoàn nguyên trực tiếp năm 2017 tăng gần 20 % so với năm 2016 chủ yếu do các nhà máy mới xây dựng ở Iran, Hoa Kỳ  và Nga; cũng như việc hoàn thiện và mở rộng các nhà máy ở Ai Cập và Ấn Độ. Ngoài ra, sản xuất của các nhà máy ở Venezuela, nước có năng lực sản xuất tới 8,6 triệu tấn DRI/năm, được cải thiện.

Iran:  đã đưa vào hoạt động một số nhà máy mới nên sản lượng sắt xốp năm 2017 đã tăng thêm 4,5 triệu tấn so với năm 2016.

Ấn Độ: Năm 2017 Ấn Độ nhập khẩu LNG với giá rẻ nhất trong vài năm gần đây nên sản lượng DRI đã tăng 3,9 triệu tấn so với năm 2016.

Hoa Kỳ:  Nhà máy HBI đầu tiên ở Texas đưa vào sản xuất năm 2017. Đây là nhà máy HBI lớn nhất thế giới với công suất thiết kế 2 triệu tấn/năm (hình 5).

Nga: Đã đưa đưa vào hoạt động nhà máy HBI thứ 3 với công suất thiết kế 1,8 triệu tấn/năm ở Gubkin, vùng Belgorod (hình 6).

h56-sanluongthepHoannguyen112018

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

one × 1 =