World stainless steel production in 2017 

TS NGUYỄN VĂN SƯA
Hiệp hội Thép Việt Nam

Theo số liệu của Diễn đàn Thép không gỉ quốc tế (International Stainless Steel Forum – ISSF), sản lượng thép không gỉ  thế giới năm 2017 đạt 48,08 triệu tấn; tăng 5,03 % so với năm 2016.

Nếu tính từ năm 1950 – năm đầu tiên sản lượng thép không gỉ toàn cầu đạt 1 triệu tấn; đến nay, tốc độ tăng trưởng của thép không gỉ đạt bình quân 5,85 %/năm. Biểu đồ sản lượng thép không gỉ từ 1950 đến 2017 được nêu trên hình 1.

Hình 1. Sản lượng thép không gỉ giai đoạn 1950 - 2017 (triệu tấn)

Hình 1. Sản lượng thép không gỉ giai đoạn 1950 – 2017 (triệu tấn)

Sản lượng thép không gỉ năm 2017 theo khu vực được trình bầy trên hình 2. Trung Quốc là nước sản xuất nhiều thép không gỉ nhất: năm 2017 chiếm tới 53,6 % tổng sản lượng thế giới. Tiếp theo là Châu Á (không kể Trung Quốc và Hàn Quốc): 16,7 %; Châu Âu: 15,3 %; Hoa Kỳ: 5,7 % và các nước còn lại: 8,6 %.

Hình 2. Sản lượng thép không gỉ năm 2017 theo khu vực

Hình 2. Sản lượng thép không gỉ năm 2017 theo khu vực

Mười nước sản xuất nhiều thép không gỉ nhất năm 2017 được nêu trên hình 3. Đứng đầu là Trung Quốc với sản lượng 25,774 triệu tấn. Thứ hai là Ấn Độ: 3,486 triệu tấn. Thứ ba là Nhật Bản: 3,168 triệu tấn. Tiếp theo là Hoa Kỳ (2,754 triệu tấn); Phần Lan/Thụy Điển/Anh (2,322 triệu tấn); Hàn Quốc (2,276 triệu tấn); Bỉ (1,698 triệu tấn); Italia (1,469 triệu tấn); Đài Loan (1,376 triệu tấn) và Tây Ban Nha (1,003 triệu tấn).

Hình 3. Mười nước sản xuất nhiều thép không gỉ năm 2017

Hình 3. Mười nước sản xuất nhiều thép không gỉ năm 2017

Sản lượng thép không gỉ của Trung Quốc trong những năm gần đây tăng lên với tốc độ rất cao, gần  12  %/năm.  Sản  lượng  thép  không  gỉ  của nước này từ 2011 – 2017 được nêu trên hình 4.

Hình 4. Sản lượng thép không gỉ của Trung Quốc 2011 - 2017

Hình 4. Sản lượng thép không gỉ của Trung Quốc 2011 – 2017

Năm 2017 thương mại thép không gỉ nhiều nhất là thép lá cuộn cán nguội: 46,7 %. Tiếp theo là thép lá cuộn cán nóng: 28,1 %.; thép thanh và dây cán nóng: 7,3%; thép cây và dây cán nguội: 7,0 %; thép tấm cán nóng: 6,3 % và cuối cùng là bán thành phẩm dẹt: 2,7 % và bán thành phẩm dài: 1,9 % (hình 5).

Hình 5. Thương mại thép không gỉ năm 2017 theo sản phẩm

Hình 5. Thương mại thép không gỉ năm 2017 theo sản phẩm

Tiêu thụ thép không gỉ theo đầu người năm 2017 của một số nước được nêu trên hình 6.

Hình 6. Tiêu thụ thép không gỉ năm 2017 theo đầu người

Hình 6. Tiêu thụ thép không gỉ năm 2017 theo đầu người

Năm 2017 tiêu thụ thép không gỉ theo đầu người của Việt Nam đạt khoảng 8,5 kg.

Thép không gỉ được sử dụng trong rất nhiều lĩnh vực, nhiều nhất là trong sản xuất các sản phẩm kim loại (37,5 %). Tiếp theo là cơ khí chế tạo (28,3 %); xây dựng (12,3 %); chế tạo xe máy và phụ tùng (9,4 %); sản xuất máy điện (7,6 %) và cuối cùng là giao thông (4,9 %) (hình 7).

Hình 7. Sử dụng thép không gỉ năm 2017 theo lĩnh vực

Hình 7. Sử dụng thép không gỉ năm 2017 theo lĩnh vực

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

1 × four =