The world cast iron production in 2017

TS NGUYỄN VĂN SƯA
Hiệp hội Thép Việt Nam

 

Theo Hiệp hội Thép thế giới, sản lượng gang thế giới năm 2017 đạt 1.174,7 triệu tấn; tăng nhẹ 1,1% so với năm 2016.

Sản lượng gang của thế giới giai đoạn (2010 – 2017) được nêu trên hình 1.

Như vậy sản lượng gang thế giới năm 2017 vẫn thấp hơn năm 2013 (1.206 triệu tấn) và năm 2014 (1.188 triệu tấn). Sản lượng gang của thế giới hàng tháng năm 2017 được nêu trên hình 2.

Sản lượng gang của Châu Á năm 2017 đạt 916,7 triệu tấn; tăng 1,48 % so với năm 2016 và chiếm 78 % tổng sản lượng gang của thế giới. Nước sản xuất nhiều gang nhất là Trung Quốc: 710,7 triệu tấn; chiếm tới 60,5 % sản lượng gang  thế giới và tăng 1,8 % so với năm trước. Thứ hai là Nhật Bản, có sản lượng năm 2017 đạt 78,33 triệu tấn; giảm 2,3 % so với năm 2016. Thứ ba là Ấn Độ với sản lượng năm 2017 đạt gần 66 triệu tấn; tăng 3,6 % so với năm trước. Hàn Quốc năm 2017 sản xuất được 46,7 triệu tấn; tăng 0,9 % so với năm 2016.

Năm 2017 các nước trong Liên minh Châu Âu sản xuất được 93,9 triệu tấn gang; tăng 2,8 % so với năm 2016. Trong đó sản lượng gang của CHLB Đức năm 2017 đạt 28,4 triệu tấn; tăng 4,2 % so với năm trước. Tiếp theo là Pháp với sản lượng 10,7 triệu tấn gang; tăng 9,8 % so với năm 2016.

Sản lượng gang của các nước CIS năm 2017 đạt gần 76 triệu tấn; giảm 7,8 % so với năm 2016. LB Nga sản xuất được 51,6 triệu tấn; giảm 0,6 % so với năm trước. Còn sản lượng gang của Ucraina là 20,2 triệu tấn; giảm tới 14,4 % so với năm 2016.

Năm 2017, khu vực Bắc Mỹ sản xuất được 32,9 triệu tấn gang; giảm 0,3 % so với năm 2016. Riêng sản lượng của Hoa Kỳ đạt 22,3 triệu tấn; tăng 0,2 % so với năm trước.

Khu vực Nam Mỹ, sản lượng gang năm 2017 đạt 31,5 triệu tấn; tăng 8,2 % so với năm 2016. Nhiều nhất là Brazil đạt 28,4 triệu tấn; tăng 9,2 % so với năm 2016.

Các nước Châu Âu khác năm 2017 sản xuất được 12,7 triệu tấn gang; tăng 3,6 % so với năm 2016. Trong đó Thổ Nhĩ Kỳ đạt 10,6 triệu tấn; tăng 2,8 % so với năm trước.

Sản lượng gang năm 2017 của Châu Đại dương là 4,4 triệu tấn; tăng 2,9 % so với năm trước, trong đó của Australia là 3,7 triệu tấn; tăng 3,2 %.

 

Hình 1. Sản lượng gang thế giới (2010 - 2017) 

Hình 1. Sản lượng gang thế giới (2010 – 2017)

Hình 2. Sản lượng gang hàng tháng (năm 2017) 

Hình 2. Sản lượng gang hàng tháng (năm 2017)

Hình 3. Sản lượng gang năm 2017 theo khu vực

Hình 3. Sản lượng gang năm 2017 theo khu vực

Sản lượng gang năm 2017 theo khu vực được nêu trên hình 3.

20 nước sản xuất nhiều gang nhất năm 2017 được thống kê trong bảng 1. Năm 2017 Việt Nam sản xuất được 4,25 triệu tấn gang; đứng thứ 22 trên thế giới. Năm nay, sản lượng gang của nước ta dự báo sẽ đạt 7 triệu tấn, có thể xếp thứ (13 – 14) trên thế giới.

 Bảng 1. Các nước sản xuất nhiều gang nhất

Đơn vị tính : 1000 tấn

TT Tên nước SL gang TT Tên nước SL gang
1 Trung Quốc 710.760 11 Pháp 10.678
2 Nhật Bản 78.330 12 Thổ Nhĩ Kỳ 10.589
3 Ấn Độ 65.977 13 Áo 6.335
4 LB Nga 51.580 14 Canada 6.330
5 Hàn Quốc 46.744 15 Hà Lan 6.145
6 CHLB Đức 28.430 16 Anh 5.993
7 Brazil 28.427 17 Ba Lan 5.161
8 Hoa Kỳ 22.335 18 Italia 5.051
9 Ucraina 20.210 19 Bỉ 4.800
10 Đài Loan 14.920 20 Tây Ban Nha 4.461

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

2 × two =