50 years of the World Steel Association

 TS NGUYỄN VĂN SƯA
Hiệp hội Thép Việt Nam

 Năm 1965, TS Hans-Gunther Sohl từ August Thyssen Hutte (CHLB Đức) và Thomas F. Patton từ Republic Steel (USA) lần đầu tiên đã thảo luận về việc thành lập Viện Thép quốc tế (International Steel Institute) để tăng cường hợp tác kỹ thuật. Tiếp theo những cuộc thảo luận đầu tiên này, Viện Sắt và Thép quốc tế (International Iron and Steel Institute – IISI) đã được thành lập ở New York ngày 25 tháng 5 năm 1967 và trở thành một cơ quan hợp pháp vào ngày 10 tháng 7 năm 1967 khi chứng chỉ thành lập đã được ký kết và ra mắt tại Brussels. Đến tháng 10 năm 2008 thì đổi thành Hiệp hội Thép thế giới (World Steel Association – WSA).

Trên hình 1 là cuộc họp của những nhà sáng lập nên WSA và ông Charles B. Baker là Tổng giám đốc WSA giai đoạn 1967-1978. Năm 1968 có 20 nước tham gia WSA đại diện cho 56 % sản lượng thép của thế giới lúc bấy giờ. Đến giữa những năm 1970 WSA đã có 39 nước thành viên. Năm 1978 ông Charles B. Baker nghỉ hưu và ông Lenhard J. Holschuh lên thay làm Tổng giám đốc.

Hình 1. Các nhà sáng lập WSA (trái) và ông C. B. Baker - tổng giám đốc đầu tiên (phải)

Hình 1. Các nhà sáng lập WSA (trái) và ông C. B. Baker – tổng giám đốc đầu tiên (phải)

Trên hình 2 là các thành viên Hội đồng quản trị của WSA họp ở Tokyo, Nhật Bản năm 1982 với ông Lenhard J. Holschuh, Tổng giám đốc WSA giai đoạn 1978-1998. Năm 1998 ông Lenhard  J.  Holschuh  nghỉ  hưu  và  vị  trí Tổng giám đốc WSA được trao cho ông Ian Christmas. Ông Ian Christas giữ chức vụ này từ 1998 đến 2011. Từ năm 2011 đến nay chức vụ Tổng giám đốc Hiệp hội Thép thế giới do ông Edwin Basson đảm nhiệm.

Hình 2. Thành viên Hội đồng quản trị WSA 1982 tại Tokyo (trên) và các Tổng giám đốc từ 1978 đến nay (dưới)

Hình 2. Thành viên Hội đồng quản trị WSA 1982 tại Tokyo (trên) và các Tổng giám đốc từ 1978 đến nay (dưới)

Đến năm 2017 Hiệp hội Thép thế giới gồm 161 thành viên từ 63 nước, chiếm khoảng 85 % sản lượng thép thế giới. Trải qua 50 năm, ngành công nghiệp thép thế giới đã phát triển nhanh chóng, đặc biệt là từ năm 2000 đến nay (hình 3). Nếu như năm 1967 (năm thành lập WSA) sản lượng thép thế giới mới đạt 474 triệu tấn thì đến năm 2000 đã đạt 847 triệu tấn và năm 2016 đạt 1.630 triệu tấn. Sự tăng trưởng mạnh mẽ này có sự đóng góp chính của Trung Quốc. Nếu như năm 1967 Trung Quốc mới sản xuất được 10,3 triệu tấn thép thì đến năm 2000 sản lượng thép của Trung Quốc đã đạt 128,5 triệu tấn và năm 2016 đạt 808,4 triệu tấn; chiếm gần 50 % tổng sản lượng thép của thế giới.

Hiệp hội Thép thế giới luôn vận động các thành viên sử dụng năng lượng hiệu quả, giảm phát thải khí nhà kính, góp phần chống biến đổi khí hậu, đảm bảo phát triển bền vững. Trong tương lai, thép vẫn giữ một vai trò quan trọng trong đời sống của nhân loại. Hiệp hội Thép thế giới sẽ tiếp tục có những đóng góp xứng đáng cho sự phát triển bền vững của thế giới trong tương lai.

 Hình 3. Sản lượng thép thế giới giai đoạn 1950-2016 (đơn vị tính: triệu tấn)

Hình 3. Sản lượng thép thế giới giai đoạn 1950-2016 (đơn vị tính: triệu tấn)

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

seventeen − two =