TRONG SỐ NÀY

SỰ KIỆN & TIN TỨC
Hội KHKT Đúc Luyện kim Việt Nam: Công tác của Hội KHKT Đúc – Luyện kim Việt Nam trong 7 tháng đầu năm và những tháng cuối năm 2017
Phạm Chí Cường: Ý kiến của Hội KHKT Đúc-Luyện kim Việt Nam tham gia vào dự thảo của VUSTA về Dự án khai thác mỏ Thạch Khê, Hà Tĩnh
Phạm Tuyên, Quỳnh Nga: Khai thác mỏ sắt Thạch Khê: Quyết định đầu tư đã là sai lầm
Hiệp hội Thép Việt Nam: Ngành thép Việt Nam 7 tháng đầu năm 2017
Nguyễn Văn Sưa: Sản lượng thép thô thế giới tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2017
CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ VÀ VẬT LIỆU MỚI
Hoda El-Faramawy, Saeed Ghali: Ảnh hưởng của việc bổ sung crôm và tốc độ biến dạng đến độ cứng của thép mangan austenit
Trần Thị Thu Hiền: Sự ảnh hưởng của độ kiềm và lượng than đến chất lượng thiêu kết quặng sắt
CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU
Nguyễn Hoàng Việt: Thiêu kết xung điện plasma của nanocomposit Cu-10 %t.t. TiC nghiền cơ học
Lê Trung Kiên, Nguyễn Đắc Trung: Nghiên cứu tính chất cơ học của vật liệu ống chứa thuốc đạn B41M được chế tạo bằng công nghệ chồn từ phôi ống hợp kim nhôm Д16
Nguyễn Thị Thảo, Trương Ngọc Thận, Dương Ngọc Bình, Nguyễn Bá Phương: Xử lý sản phẩm rắn sau ăn mòn inmenit hoàn nguyên theo công nghệ Becher để thu hồi rutin và hematit
MÔI TRƯỜNG
Tổng công ty thép VN: VNSTEEL “Xanh hóa” sản xuất
Tổng công ty thép VN: SSCV giảm thiểu tác động nguy hại do sản xuất
Nguyễn Đức Khiển: Bức xúc trước việc Bộ Tài nguyên – Môi trường cho phép Vĩnh Tân 1 nhấn chìm bùn thải xuống biển Bình Thuận