TRONG SỐ NÀY

Sự kiện & tin tức
Nguyễn Văn Sưa: Ngành công nghiệp thép Việt Nam 6 tháng đầu năm 2016
Nguyễn Văn Sưa: Sản lượng thép không gỉ thế giới năm 2015
Jitendra Patel: Chính sách “Chế tạo tại ấn Độ” – Những tác động và tình hình công nghiệp thép Ấn Độ
Kỷ niệm 15 năm thành lập của Tập đoàn Hoa Sen, một trong những tập đoàn thép lớn nhất Việt Nam
Tạ Ngọc Long: Phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất Công ty thép tấm lá Phú Mỹ
Báo cáo ứng dụng & triển khai KAIZEN tại Công ty thép tấm lá Phú Mỹ (PFS)
Công nghệ, thiết bị và vật liệu mới
Nguyễn Đức Khiển, Nguyễn Văn Trạc: Đúc thép liên tục
P. Härtner, M. Feldmann, G. Boden, P. Rivetti: Giải pháp công nghệ thông minh giảm chi phí trong đúc liên tục
Công trình nghiên cứu
Đỗ Hồng Nga, Nguyễn Hồng Quân, Trần Đức Quý, Phạm Đức Cường: Thử nghiệm luyện lắng quặng tinh antimon vùng Hà Giang, Tuyên Quang trong lò điện hồ quang
Trần Trung Tới, Đinh Phạm Thái: Nghiên cứu quá trình thủy phân BiOCl từ dung dịch bismut clorua
Môi trường
Nguyễn Đức Khiển: Cần thu hồi giấy phép, chấm dứt hoạt động của FORMOSA