TRONG SỐ NÀY

Tin tức
2 Hội Đúc-LK Việt Nam: Thư cảm ơn
3 Phạm Chí Cường: Công tác Hội KHKT Đúc Luyện kim Việt Nam năm 2015 và định hướng công tác năm 2016
7 Nguyễn Văn Sưa: Ngành công nghiệp thép Việt Nam năm 2015
11 Phạm Công Hương: Thực trạng và định hướng phát triển sản xuất vật liệu của Tập đoàn CN Than-Khoáng sản
Việt Nam
15 Trần Vũ Nghi: Điều tra thép ngoại lách thuế
Công nghệ, thiết bị và vật liệu mới
17 Nhà máy Cán thép Thái Nguyên: Giải pháp sử dụng ổn định nguồn phôi nóng trong sản xuất thép cán
22 Bùi Anh Hòa: Tận dụng nhiệt trong khí thải của lò điện hồ quang nhằm mục đích tiết kiệm năng lợng
Công trình nghiên cứu
28 Trần Trung Tới, Nguyễn Kim Thiết, Đinh Tiến Thịnh, Đinh Phạm Thái: Xây dựng giản đồ E-pH hệ 5 nguyên Bi-S-Cl-H2O ứng dụng trong hòa tách tinh quặng bismut sunfua
33 Lê Hồng Thắng, Phạm Thảo, Trần Quốc Lập, Nguyễn Hoàng Việt, Nguyễn Thị Hoàng Oanh: Tổng hợp ZnFe2O4 bằng phương pháp nghiền năng lượng cao
37 Nguyễn Đăng Khoa, Lưu Phương Minh, Đào Minh Ngừng: Những biến đổi tổ chức và cơ tính của 99,9 và hợp kim nhôm 7075 khi biến dạng dẻo mãnh liệt và giải pháp kỹ thuật ép các loại vật liệu khó biến dạng
45 Trần Quốc Lập, Phạm Thảo, Lê Hồng Thắng, Nguyễn Hoàng Việt, Nguyễn Thị Hoàng Oanh: Từ tính của vật liệu ferit kẽm chế tạo bằng phương pháp nghiền năng lượng cao
Môi trường
49 Nguyễn Đức Khiển: Các chất khí ô nhiễm và tác hại của chúng