TRONG SỐ NÀY

Sự kiện
2 PV: Hiệu trưởng mới của Trường ĐHBK Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020
Tin tức
4 Nguyễn Văn Sưa: Thị trường và sản xuất thép của Việt Nam 6 tháng đầu năm 2015
12 Trần Thủy: Mỏ sắt Thạch Khê: Bất động kéo dài, tương lai mờ mịt
Công nghệ, thiết bị và vật liệu mới
19 Nguyễn Tấn Hoành: Cải tiến hệ thống thiết bị khử sắt trong bể Flux
21 Nguyễn Ngọc Linh: Sản xuất thép Việt Nam, công nghệ luyện kim phi coke, động lực, nhu cầu và khả năng đáp ứng
Công trình nghiên cứu
26 Đinh Tiến Thịnh: ảnh hưởng của hàm lượng tạp chất chì đến quá trình điện phân thiếc
31 Đinh Phạm Thái, Nguyễn Kim Thiết, Trần Trung Tới: Phương pháp luyện hoàn nguyên bismut oxyclorua bằng nhôm
35 Trần Xuân Tiến, Đào Hồng Bách: Mô hình hóa trường nhiệt độ và trường ẩm trong khuôn cát tươi
Môi trường
42 Nguyễn Đức Vinh Nam: Công tác an toàn – vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường của Tổng công ty Thép Việt Nam 2011-2014
48 Nguyễn Đức Khiển: Ô nhiễm không khí