TRONG SỐ NÀY

Sự kiện
2 Đại hội VUSTA lần thứ VII nhiệm kỳ 2015-2020
5 Đào Hồng Bách: Kỷ niệm 49 năm thành lập Hội KHKT Đúc-Luyện kim Việt Nam 1966 – 2015 và hội thảo khoa học
Tin tức
8 ĐHB: Bối cảnh ra đời ngành Luyện kim từ việc sử dụng kim loại và quặng trong thời kỳ đồ đá mới
16 Viện Khoa học & Kỹ thuật Vật liệu: Chương trình đào tạo chuyên ngành vật liệu hạt nhân tại Viện KH&KT Vật liệu,
Trường đại học Bách khoa Hà Nội
19 Nguyễn Văn Sưa: Thương mại thép Trung Quốc – Việt Nam
21 Công ty cổ phần Trúc Thôn: Công ty cổ phần Trúc Thôn tích cực đầu tư mở rộng sản xuất – nâng cao chất lượng sản phẩm
24 Hiệp hội Thép Việt Nam: Thị trường thép thế giới
28 Nguyễn Văn Sa: Tình hình ngành thép Việt Nam quý I năm 2015
Công nghệ, thiết bị và vật liệu mới
30 Vương Thanh Đường: Công tác khoa học công nghệ, đầu tư cải tiến kỹ thuật, đổi mới công nghệ của Công ty cổ phần thép Biên Hòa
33 Phan Mạnh Hùng, Nguyễn Minh Hùng: Giải pháp rút ngắn tiến độ sửa chữa lớn lò cao số 3
Công trình nghiên cứu
37 Nguyễn Văn Dán, Nguyễn Văn Thức, Lương Thị Quỳnh Anh: Ảnh hưởng của kích thước hạt đến từ tính của vật liệu nano ferit Zn0,64Ni0,36Fe2O4
42 Phạm Đức Thắng, Lê Hồng Duyên, Ngô Huy Khoa, Nguyễn Trung Kiên, Đỗ Nguyễn Huy Tuấn: Nghiên cứu hòa tan trực tiếp bột sten trong thiết bị chịu nhiệt độ, áp suất cao
Môi trường
48 Nguyễn Đức Khiển: Các kiểu ô nhiễm nước và các nguồn gây ô nhiễm