TRONG SỐ NÀY

Sự kiện
2 Thư chúc Tết
Tin tức
3 Công tác Hội KHKT Đúc-Luyện kim Việt Nam năm 2014 và định hướng công tác năm 2015
6 Nguyễn Văn Sưa: Sản lượng gang thế giới năm 2014
8 Phạm Chí Cường: Ngành thép nhìn lại để hướng tới tương lai – Tiếp tục đặt nhiều kỳ vọng vào năm 2015
10 Nguyễn Văn Sưa: Ngành thép tháng đầu năm 2015
12 Viện Khoa học và kỹ thuật vật liệu trường ĐHBK HN mở chuyên ngành đào tạo Kỹ thuật vật liệu hạt nhân
Công nghệ, thiết bị và vật liệu mới
14 Công ty thép miền Nam: Các giải pháp nâng cao tỷ lệ phôi nạp nóng trực tiếp từ CCM sang cán nhằm giảm tiêu hao khí gas lò nung tại Công ty thép miền Nam
20 Cái Đào Tuyển, Nguyễn Hữu Khánh: Hiệu quả trong cải tạo mặt bằng thiết bị, công nghệ của dự án di dời và cải tạo nâng cấp xưởng cán tại khu công nghiệp Nhơn Trạch II – Nhơn Phú – Đồng Nai
Công trình nghiên cứu
25 Nguyễn Văn T, Trịnh Văn Trung, Nguyễn Văn Thành: Chế tạo và đặc tính của than hoạt tính từ vỏ trấu hoạt hóa bằng muối Na2CO3 và K2CO3
30 Lê Thị Chiều, Nguyễn Dương Nam, Triệu Khương: ảnh hưởng quá trình cấp khí phân đoạn đến tổ chức và độ cứng của lớp thấm C-N
34 Trịnh Văn Trung, Phùng Thị Tố Hằng: Hiện tượng giòn ram và ảnh hưởng của nhiệt độ ram đến tổ chức và tính chất của thép C45 và 40Cr
41 Ngô Xuân Hùng, Đặng Văn Hảo, Lê Thị Chiều: Quá trình hoàn nguyên titan kim loại từ TiO2 Việt Nam bằng phương pháp nhiệt kim, sử dụng hỗn hợp hoàn nguyên canxi và magiê
Môi trường
47 Nguyễn Đức Khiển: Các yếu tố ảnh hưởng đến độc tính