TRONG SỐ NÀY

Sự kiện
2 Đặng Lê Toàn: Chúc mừng 19 năm ngày thành lập Hội nhiệt luyện Việt Nam (1995-2014) và hội thảo khoa học “Vật liệu và công nghệ nhiệt luyện tiên tiến”
3 Đào Hồng Bách: Lời phát biểu tại Lễ kỷ niệm 19 năm ngày thành lập Hội Nhiệt luyện
Tin tức
4 Trần Tất Thắng, Đinh Văn Tâm, Nghiêm Gia: Báo cáo hoạt động khoa học – công nghệ giai đoạn 2011-2014 và định hướng hoạt động từ 2015 đến 2020 của Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP
12 Hiệp hội Thép Việt Nam: Sản xuất và tiêu thụ thép năm 2014
15 Chu Đức Khải: Tình hình ngành công nghiệp thép Việt Nam năm 2014 và dự báo cho 2015
19 Nguyễn Văn Sưa: Sản lượng thép thô thế giới năm 2014
21 Tin tức ngành
Công nghệ, thiết bị và vật liệu mới

23 Nguyễn Hoành Sơn, Nguyễn Công Hùng: Nhiệt luyện nòng pháo cao xạ 37 mm làm từ thép 38CrNi3MoVA do Xí nghiệp quốc phòng Việt Nam chế tạo theo công nghệ điện xỉ
Công trình nghiên cứu
27 Sái Mạnh Thắng, Lê Thị Chiều, Đào Hồng Bách: Nhận diện tổ chức spinodal của hợp kim Cu-Ni-Sn sau hóa già
32 Hoàng Vĩnh Giang, Nguyễn Văn T: Khảo sát ảnh hưởng của một số thông số công nghệ đến đặc tính lớp thấm nitơ plasma thép SKD61 trên thiết bị NITRION
38 Đỗ Văn Quảng, Đào Hồng Bách: ảnh hưởng của sáp polyethylene tới tính chất của mẫu sáp dùng trong công nghệ đúc mẫu chảy
42 Trần Trọng Mạnh, Nguyễn Cao Sơn, Bùi Anh Hòa: Tính chất của thép các bon cực thấp sau khi tinh luyện trong chân không
Môi trường
47 Nguyễn Đức Khiển: Ảnh hưởng của việc ô nhiễm nguồn nước tới môi trường sống