TRONG SỐ NÀY

SỰ KIỆN

Phùng Viết Ngư: Kỷ niệm 48 năm thành lập Hội KHKT Đúc-Luyện kim Việt Nam 1966 – 2014

Phùng Viết Ngư: 48 năm hoạt động của Hội KHKT Đúc-Luyện kim Việt Nam trong việc tập hợp đoàn kết trí thức

khoa học và công nghệ phục vụ CNH, HĐH đất nước đặc biệt là trong 10 năm trở lại đây

Chu Đức Khải: Hội thảo lưu động quốc tế với chủ để “Nâng cao lợi nhuận thông qua sản xuất chuẩn”

TIN TỨC

Cẩu Xuân Kính, Mai Hà: Xin ưu đãi cho dự án bôxit

Xin tăng ưu đãi để bauxite bớt lỗ

Nguyên Văn Ban: Tiến sĩ Nguyễn Văn Ban trả lời phóng viên báo Tuổi trẻ

Võ Văn Thành: Không yên tâm với dự án bôxit Phong Cẩm: Bài học “chết lâm sàng” từ ngành thép

CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU

Nguyễn Văn Thái, Đỗ Giao Tiến: Nghiên cứu chế tạo gang cầu ferrít cho mọt số chi tiết ngành ôtô

Hồ Ký Thanh, Trần Văn Dũng, Nguyễn Đặng Thúy: Tổng hợp vật liệu siêu đàn hổi hệ NiTi xốp bằng phương pháp thiêu kết chân không

Trần Xuân Tiến, Nguyễn Hữu Miên và Đào Hồng Bách: Xác định truờng ẩm và thông số nhiệt lý của khôn cát tươi

Nguyên Trường Huy, Nguyễn Hà Tuấn, Nguyễn San Lâm: Nấu luyện, tinh luyện và xử lý nhiệt thép OXHMΦA chế tạo sản phẩm dạng ống có độ bền cao

Nguyễn Văn Thưởng, Dương Ngọc Quỳnh, Nguyễn Hũu Dũng, Nguyễn Hồng Hải: Gang cầu tôi đẳng nhiệt (ADI) chúa hàm lượng silic cao

MÔI TRƯỜNG

Nguyễn Đức Khiển: Phân tích cadmi trong nước ngẩm và nước cấp cho đô thị