The 2016 production of world stainless steel 

TS NGUYỄN VĂN SƯA
Hiệp hội Thép Việt Nam

Theo Diễn đàn Thép không gỉ quốc tế (International Stainless Steel Forum – ISSF), sản lượng thép không gỉ của thế giới năm 2016 đạt 45,8 triệu tấn; tăng 10,2 % so với năm 2015. Thống kê sản lượng thép không gỉ của thế giới từ năm 1950 (năm đạt 1 triệu tấn) đến năm 2016 được nêu trên hình 1.

 

Hình 1. Sản lượng thép không gỉ thế giới 1950-2016

Theo khu vực, sản lượng thép không gỉ của Châu Á năm 2016 (hình 2) chiếm tới 76 % sản lượng thế giới. Tiếp theo là Liên minh Châu Âu (16%), Châu Mỹ (6 %) và phần còn lại (1 %).

Hình 2. Sản lượng thép không gỉ theo khu vực (2005 và 2016)

Mười nước sản xuất nhiều thép không gỉ nhất trong năm 2016 được thống kê trong bảng 1.

Bảng 1. Nhóm 10 nước/vùng lãnh thổ sản xuất nhiều thép không gỉ

Tên nước/vùng lãnh thổ 2013 2014 2015

2016

Trung Quốc 18,984 21,692 21,562 24,938
Ấn Độ 2,891 2,858 3,060 3,324
Nhật Bản 3,175 3,328 3,061 3,093
Mỹ 2,030 2,389 2,346 2,481
Hàn Quốc 2,143 2,038 2,231 2,276
Bỉ 1,298 1,388 1,400 (e) 1,450 (e)
Italia 1,556 1,457 1,452 1,421
Phần Lan 1,080 1,216 1,300 (e) 1,400 (e)
Đài Loan 1,067 1,108 1,109 1,263
Tây Ban Nha 855 945 979 1,002

Về thương mại, thép không gỉ được mua bán (hình 3) nhiều nhất dạng thép lá cuộn cán nguội (47,2 %); tiếp đó là thép lá cuộn cán nóng (28,7 %); thép thanh/dây cán nóng (7,9 %); thép thanh/dây cán nguội (6,8 %); thép tấm cán nóng (6,6 %); bán thành phẩm dài (1,6 %) và cuối cùng là bán thành phẩm dẹt (1,2 %).

Hình 3. Tỷ lệ các sản phẩm thép không gỉ thương mại

Tiêu thụ thép không gỉ trên đầu người của một số nước trong năm 2005 và 2014 được nêu trên hình 4.

Hình 4. Tiêu thụ thép không gỉ (kg) trên đầu người

Tiêu thụ thép không gỉ theo đầu người năm 2016 của Việt Nam khoảng 6,5 kg, đạt mức trung bình của thế giới.

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

4 × one =