TRONG SỐ NÀY

SỰ KIỆN

PV: Hội nghị Hiệp hội thép Việt Nam triển khai công tác cuối năm 2013

TIN TỨC

Hiệp hội Thép Việt Nam: Tình hình ngành thép Việt Nam 9 tháng đầu năm, dự báo cả năm 2013 và công tác Hiệp hội Thép năm 2013
Chu Đức Khải: Báo cáo hoạt động năm 2013 của Hội Đúc Luyện kim Hà Nội
Trịnh Đình Huấn, Nguyễn Trường Giang, Nguyễn Quang Hưng, Nguyễn Phương: Tình hình tài nguyên khoáng sản đất hiếm trên thế giới và Việt Nam
PV: EXIBANK tài trợ 1.500 tỷ cho dự án đồng Sin Quyền
Nguyễn Tuấn: Đề nghị tăng thuế xuất khoáng sản
Cao Lâm: Thành lập liên doanh Vonfram đầu tiên tại Việt Nam

TIN TỨC NGÀNH

Công nghệ, thiết bị và vật liệu mới

Bùi Văn Mưu: Ứng dụng kim loại đất hiếm trong luyện thép

CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU

Đào Hồng Bách: Khử tạp chất trong thuốc hàn nóng chảy tự động hệ Mn
Nguyễn Ngọc Minh, Nguyễn Văn Tư, Hoàng Anh Tuấn: Ảnh hưởng của một số yếu tố đến hệ số truyền nitơ vào thép C20 và 20CrMo