TRONG SỐ NÀY

SỰ KIỆN

Phùng Viết Ngư: Hội nghị  tổng kết công  tác năm 2011 và triển khai công tác năm 2012

Phùng Viết Ngư: Công tác hội năm 2011 và hướng công tác năm 2012

Phạm Chí Cường: Ngành công nghiệp thép Việt Nam năm 2011

Tin tức ngành

THIẾT BỊ, CÔNG NGHÊ VÀ VẬT LIÊU MỚI

Nguyễn  Tuấn: Dự án sản  xuất các mác hợp kim kim  loại màu cơ tính cao

Ngô Ngọc Định: Nghiên cứu công nghệ sản xuất bột nhôm kim loại để sản xuất các hợp kim bằng phương pháp nhiệt kim

CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU

Nguyễn Minh Đạt, Hoàng Ánh Quang: Nghiên cứu công nghệ chế  tạo  bạc  hai  lớp  trên  cơ  sở  hợp  kim  đồng BCuSn6Zn6Pb3 nền thép 08s

Đinh Tiến Thịnh: Các yếu  tố ảnh hưởng đến  thời gian  thụ động anôt trong điện phân tinh luyện thiếc

Đinh Quảng Năng, Nguyễn Văn Thanh, Hồ Thị Hải Hà, Phạm Mai Khánh, Nguyễn Minh Đạt: Ảnh hưởng của vật liệu làm khuôn tới  tốc độ nguội của hợp kim A356  trong công nghệ đúc mẫu cháy

Nguyễn Văn Tư, Nguyễn Anh Sơn: Ảnh hưởng của Cr đến hệ số truyền chất khi thấm cacbon thể khí sử dụng khí công nghiệp

MÔI TRƯỜNG

Phạm Chí Cường: Các giải pháp công nghệ thích hợp xử lý ô nhiễm môi trường trong ngành thép

Mục lục 2011

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

17 + seventeen =