TRONG SỐ NÀY

Sự kiện

Thông báo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam

Kiến nghị về phát triển công nghiệp đúc Việt Nam

Trao đổi

Phùng Viết Ngư: Cần phát triển mạnh mẽ công nghiệp phụ trợ

Nguyễn Văn Thái, Chu Đức Khải: Mô hình ngành đúc Việt Nam trong thời kỳ CNH-HĐH (giai đoạn tới 2020-2025)

Nguyễn Văn Chiến, Nguyễn Văn  Thái, Nguyễn Xuân Anh: Định hướng quy hoạch phát triển công nghiệp đúc Việt Nam

Tin tức

Diễn  đàn  đúc  châu á lần  thứ  nhất,  5/2010  tại  Bắc Kinh, Trung Quốc

Li-xin Zhao: Tổng quan và xu hướng phát triển công nghiệp đúc Trung Quốc

Nguyễn Văn Sinh: Tổng quan về tình hình khai thác, chế biến và nhu cầu sử dụng khoáng sản của Việt Nam

Tin tức ngành thép

Công nghệ, thiết bị và vật liệu mới

Quản  Văn  Dũng,  Ngô  Ngọc  Định,  Đỗ  Hồng  Nga,  Nguyễn  Hồng Quân: Nghiên cứu công nghệ luyện ferô titan từ tinh quặng gốc ilmenite

Công trình nghiên cứu

Nguyễn Văn Chiến, Trần Thị Hiến: Kết quả nghiên cứu thu hồi niken trong quặng thải mỏ crôm Cổ Định, Thanh Hóa bằng phương pháp nung sunfua hóa tuyển nổi

Nguyễn  Đăng  Khoa,  Lưu  Phương Minh: ảnh  hưởng  của  làm nguội trực tiếp bằng nước trong quá trình cán nóng đến cơ tính và bề mặt thép xây dựng

Kim loại và đời sống

Mỹ Hằng: Chọn công nghệ Nga cho nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1

PVN: Sử dụng đồng, uran, cađimi

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.