TRONG SỐ NÀY

Tin tức và sự kiện

Kỷ niệm 44 năm thành lập hội KHKT Đúc-Luyện kim Việt Nam

Hội thảo Phát triển công nghiệp đúc Việt Nam

Tổng kết hội thảo Phát triển công nghiệp đúc Việt Nam

Nguyễn Văn Thái và Chu Đức Khải: Đổi mới cách nghĩ, cách làm để xây dựng ngành đúc trong giai đoạn CNH-HĐH đất nước

Nguyễn Văn Thái và Chu Đức Khải: Dự báo sản lượng và cơ cấu ngành đúc Việt Nam  trong giai đoạn CNH-HĐH đất nước

Tăng Hồng: ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong xí nghiệp vừa và nhỏ

Khởi công xây dựng nhà máy sản xuất Alumin Nhân Cơ

Tin tức luyện kim trong và ngoài nước

Trao đổi

Phạm Chí Cường: Một số ý kiến về những giải pháp nhằm giảm nhập siêu của ngành thép Việt Nam

Đào Hồng Bách: Một  số  ý  kiến  về  đào  tạo  nhân  lực  cho ngành đúc hiện nay

Công trình nghiên cứu

Bùi  Anh  Hòa,  Nguyễn  Minh  Thuyết: ảnh  hưởng  của  hàm lượng cacbon đương lượng đến cơ tính của thép 16Mn

Nguyễn Văn Dán, Tạ Quang Tuyến: ảnh hưởng của thời gian và điện thế anốt hóa đến cấu trúc lỗ xốp nanô của màng ôxít nhôm Al2O3

Trần Quốc Lập, Vũ Huy Thăng, Vũ Lai Hoàng: ảnh hưởng của năng lượng cơ học đến nhiệt độ tổng hợp TiC  từ TiO2 và muội than

Kim loại và đời sống

Đại hồng chung lớn nhất Đông Nam Á

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

19 − ten =