TRONG SỐ NÀY

Tin tức và sự kiện

Đại hội nhiệm kỳ 2 Hội KHKT Đúc-Luyện kim Đà Nẵng thành công tốt đẹp

Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2 (2009-2014) của Hội KHKT Đúc-Luyện kim Đà Nẵng

Nghị  quyết Đại  hội  đại  biểu  lần  thứ  2  nhiệm  kỳ  (2009-2014) Hội KHKT Đúc-Luyện kim Đà Nẵng

Chính phủ trả lời chất vấn ở quốc hội về vấn đề bauxit Tây Nguyên

Tiếp tục cấp phép thăm dò các mỏ bauxit

Phạm Chí Cường: Ngành  thép Việt Nam 6  tháng đầu năm 2009

Tin tức ngành thép trong nước và thế giới

Trần Văn Trạch: Tình hình sản xuất nhôm và alumin trên thế giới và cơ hội của Việt nam

Công nghệ, thiết bị và vật liệu mới

Bùi  Văn  Mưu: Nghiên  cứu  công  nghệ  luyện  ferôcrôm cacbon trung bình từ quặng Cổ Định, Thanh Hóa

Nguyễn Chung Cảng: Phương pháp tính gần đúng nhiệt độ tôi, ủ và thường hóa

Nguyễn Văn Chiến, Đỗ Hồng Nga, Ngô Ngọc Định: Chế biến sâu  tinh  quặng  Ilmênit  sa  khoáng  vùng Núi Chúa  theo hướng sản xuất rutin nhân tạo

Công trình nghiên cứu

Lê Thị Chiều: Xử  lý austenit dư  trong  lớp  thấm C-N bằng phương pháp gia công lạnh sâu

Nguyễn Minh Hồng: Một số vấn đề từ  tính của các điện tử linh động trong một số hợp chất liên kim đất hiếm-kim loại chuyển tiếp

Đúc

Lê Bá Dũng: Công nghệ làm khuôn và làm lõi

Nguyễn  Hà Tuấn, Nguyễn Khải Hoàn, Trần Đức Hưng: Đúc điện xỉ chế tạo thép chất lượng cao

Môi trường công nghiệp

Nguyễn Đức Khiển: Phương án giải quyết môi  trường sản xuất gang thép

Kim loại và đời sống

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

20 − 11 =