tapchi-so11

TRONG SỐ NÀY

Tin tức

2    Phùng Viết Ngư: Hoạt động  của Hội KHKT Đúc-Luyện  kim năm 200

3    Phùng Viết Ngư: Một vài ý kiến về công tác tư vấn phản biện và giám định xã hội
4    Phạm Chí Cường: Sản xuất và tiêu thụ thép ở Việt Nam năm 2006, dự kiến năm 2007

Hội thảo khoa học chuyên ngành đúc

6    Nguyễn Văn Thái: Khuynh hướng phát triến ngành đúc

11    Douglas K. Doza: Hướng dẫn xử lý sự cố cho tường lò Silica  đầm khô

17    John  Douglas: Các  tiến  bộ  kỹ  thuật  trong  công  nghệ  làm khuôn  không nung để nâng cao năng  suất  và  chất  lượng sản phẩm đúc

24    Đinh Quảng Năng: Nghề đúc đồng cổ

Công trình nghiên cứu

26    Bùi Văn Mưu, Bùi Thanh Bình: ứng dụng Silicômangan (SiMn) để khử ôxy trong luyện thép

30    Nguyễn Kim Thiết, Phạm Kim Đĩnh và Đinh Tiến Thịnh: ảnh hưởng của chất phụ gia tới quá trình điện phân thiếc

35    Phạm Mai Khánh, Nguyễn Đình Bình, Ngô Mạnh Tuấn: Xác định thông số đông đặc bằng mô hình vật lý và mô hình toán học

39    Nguyễn Khải Hoàn, Nguyễn Tài Minh: Nâng cao cơ tính hợp kim đồng – niken MH95-9 dùng chế tạo chi tiết vũ khí

Sản xuất thử

42    Phạm Đức  Thái, Ngô Xuân Hùng: Dự  án sản  xuất  thử  “Xâydựng dây chuyền công nghệ sản xuất một số hợp kim ferô-đất  hiếm-magiê  (FeREMg)  quy  mô  100  tấn  năm” KC.O2.DA.09

46    Vũ Văn Hà: Tuyển tận thu quặng sắt trong bùn thải nhà máy tuyển mỏ sắt Trại Cau, Thái Nguyên

48    Phùng  Viết  Ngư: Chì-chất  độc  nguy  hiểm  và  cách  phòng chống

Chuyện lạ, chuyện vui

49    Vân Anh: Lịch sử ngành thép trên những con tem

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

1 × 3 =