tapchi-so10

TRONG SỐ NÀY

2    Thư chúc mừng năm mới

Tin tức

3    Phạm Chí Cường: Xu thế phát triển của thị trường thép thế giới trong những năm gần đây

4    Phùng Viết Ngư: Đăng bạ kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN

Khoáng sản và chế biến

   Nghiêm Gia và NNK: Vấn đề đổi mới và hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản của tổng công ty Thép Việt Nam giai đoạn 2010-2025

11    Nguyễn Minh Đường: Tình hình áp dụng  tiến bộ khoa học công nghệ  và sáng  kiến cải  tiến  trong chế biến khoáng sản của tổng công ty Khoáng sản Việt Nam

15    Nguyễn Nhật: Kết quả hoạt động khoa học kỹ thuật và định hướng  về  chế  biến  sâu  quặng  titan  của  tổng  công  ty Khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh

Công trình nghiên cứu

17    Cao Đình Thanh, Vũ Thanh Quang, Ngô Văn Tuyên: Nghiên cứu công nghệ chế tạo zircônit và điôxit zircôn từ quặng tinh zircôn

21    Nguyễn Khải Hoàn, Nguyễn Tài Minh: Nghiên cứu công nghệ cán hợp kim đồng LK 75-0,5

25    Nguyễn Văn Hiển, Lê Thị Chiều: Tạo lớp thấm cacbon-nitơ với pha hóa bền phân tán cho thép dụng cụ SKD61 và SKD11 trong môi trường lỏng ở nhiệt độ thấp

Vấn đề môi trường

30    Nguyễn Đức Khiển: Làm nguội và làm sạch khí trong lò thổi oxy (LD)

Chuyện lạ, chuyện vui

33    Nguyễn Đức Khiển: Làm  thế nào  để  rút  các  khoáng  chất trong nước biển ra?

34    Những mẩu chuyện về vàng

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

thirteen + 5 =